CENNÍK

 

V PRÍPADE VÁŠHO ZÁUJMU , VÁS PO VZÁJOMNEJ DOHODE NAVŠTÍVIME . VYKONÁME OBHLIADKU A ZAMERIAME VÁM STAVBU ALEBO PRÁCU, NA ZÁKLADE ČOHO VÁM VYPRACUJEME  BEZPLATNÚ CENOVÚ PONUKU.